Kurumsal

Yaklammz

Devir Patent Fikri Mülkiyet ve Snai Haklar ile birlikte TSE, ISO kalite belgeleri ve barkod tescili konusunda hizmet ve danmanlk vermektedir. Ayn zamanda ISO 9001 ve ISO 10002 kalite sertifikalarna sahip bulunmaktadr.

Devir Patentin sunduu hizmetlerin temelini;  Snai haklara konu alan marka, patent ve endüstriyel tasarm vekillii ve danmanl oluturmaktadr. Bilgi ve birikiminin gücüyle tescil ve koruma ilemleri yannda aratrma, takip, yorumlama, analiz, karlatrma, sistem ve gelitirme, eitim vb. birçok konuda hizmet vermektedir.

Türkiye’de kurulduu bu günden yana Snai Haklar bilincinin geliimi için çalmaya devam eden Devir Patent, yalnzca ülke içerisinde deil uluslararas arenada da müvekkillerinin haklarn korumak adna ulusal ve uluslararas birçok kurum ve kurulula ibirliklerine devam etmektedir.

 


Kalite Politikamz

Hizmet kalitemizi sürekli arttrarak, koulsuz müteri memnuniyetini salamak.

Ülkemizde ve Dünyada sektörümüzle ilgili gelimeleri ve deimeleri takip etmek, sürekli iyiletirmeler yapmak, yeniliklere imza atmak.

 

Deneyimli danmanlarmzn ve konusunda uzman ekip arkadalarmzn salkl, güvenli ve huzurlu bir ortamda çalmalarn salamak, geliimlerine ve eitimlerine katkda bulunmak.

 

Sunduu hizmetle yurtiçi ve yurtd pazarlarda irketi karl ve uzun bir gelecee sahip klmak.

 

Kalite faaliyetlerini üst yönetimin tam destei ile yerine getirmek, kalite programnn strateji ve uygulama faaliyetlerini üst yönetimle birlikte balatmak.

 

Yaptmz her iin ilk seferinde ve sürekli doru yaplmasn salamak.

 

Çalmalarmza uzun süreli i imkanlar salamak ve irketin karll nispetinde onlarn refah seviyelerini arttrmak.

 

Gizlilik prensiplerine bal ve karlkl güven ilkesiyle hareket etmek.

 

 

 

Vizyonumuz

 

Amacmz; müterilerimizin, rakiplerine kar ileri sürebilecekleri ve savunabilecekleri fikri mülkiyet haklar elde etmelerini salamak ve bunlar sürdürülebilir ticari deerlere dönütürmek üzere kendilerine destek vermektir.

 

 

Misyonumuz

 

Müteri odakl, gizlilik esasl, karlkl güvene dayanan, hzl, kaliteli ve profesyonel hizmet sunarak Türk müteebbislerine Snai mülkiyet bilincini kazandrmak.

Global pazarda Türk firmalarnn rekabet gücünü arttrmak.

Yurt d firmalarn Snai mülkiyet haklarnn Türkiye pazarnda etkin bir ekilde korunmasn salamak.

Marka Tescilinin Avantajlarn Biliyor Musunuz?
rnnz piyasaya srmek iin en etkili yol bir markaya sahip olmaktr. Markanzn olmas iin de birincil adm markanz tanmlayacak ve irket ya da kuruluunuzun varln koruyacak bir ad ve dizayn tamasdr. Tm bunlar bir btn olarak marka denen eyi oluturmaktadr. Marka olarak atfettiiniz deerin haklarn koruyabilmek ve zerinize almak istiyorsanz yapmanz gereken ilk ey markaya dair btn belge ve tasarmlar Trkiye Patent ve marka kurumuna yaptnz bir bavuruyla iletmektir. Bylelikle enstit markanza dair tanmlayc deerleri aratrma srecine tabi tutabilecek ve benzersizliini onaylama srecine girebilecektir. Onay aldktan sonra artk o markann btn haklar size gemi olacaktr. Her 10 ylda bir yenilenmesi gereken bu hak irketlerin varln koruyabilmesinin temelini oluturmaktadr.Markalar tanmlanma biimleri dikkate alndnda drt kategoride incelenmektedir:Ortak Marka: Ortak marka ayn irkete ve ad altnda ilerlik gsteren farkl gruplarn
Devam »

bloglar

Marka Tescilinin Avantajlarn Biliyor Musunuz?
ok Ortakl ve ok ubeli Kurulular in Marka Tescili
Marka Tescilinde Tasarmn Hayati Yeri
Marka Tescili Yaptrmazsanz Neler Mi Olabilir?
Marka Tescili Nasl Yaplr? Sorunuz Devir Patent`le Yant Buluyor
Patent Bavurusu Nasl Yaplr? Sorusu Aklnz M Kurcalyor? te Cevab
Tesla ve Edisonl`a Akm Savalar Patent Alma Avantajlar
Trkiye Genelinde Marka ve Patent Bavuru Sreci Nasl ler?